Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000414 t150a^"
 1. Dědické právo
  Dědictví
  Občanské právo
  Dědění majetku
  Dědění ze zákona
  Dědění ze závěti
  Dědická daň
  Dědická posloupnost
  Movité věci
  Nemovité věci
  Ochrana dědiců
  Odmítnutí dědictví
  Poslední vůle
  Pozůstalost
  Řízení o dědictví
  Závěť
  Subject terms file
  (15) - Subject terms file
  (160) - Monografie
  (1) - elektronická kniha
  (49) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Občanské právo
  Soukromé právo
  Rodinné právo
  Bezdůvodné obohacení
  Bytová práva
  Civilní proces
  Dědické právo
  Dědictví
  Dějiny občanského práva
  Kupní smlouvy
  Majetkové právo
  Mimosoudní rehabilitace
  Mlčenlivost (právní institut)
  Nemajetková práva
  Nemožnost plnění
  Normy občanského práva
  Občan
  Občanské právo hmotné
  Občanské právo procesní
  Občanskoprávní odpovědnost
  Občanskoprávní povinnosti
  Občanskoprávní smlouvy
  Občanskoprávní soudnictví
  Občanskoprávní vztahy
  Občanský zákoník
  Ochrana osobnosti
  Ochrana právnických osob
  Odpovědnost za škodu
  Osobní právo
  Osobní užívání
  Petiční právo
  Prameny občanského práva
  Právní normy
  Právní ochrana
  Právní řád
  Právní řízení
  Právnické osoby
  Promlčení a prekluze
  Protiprávnost
  Služby
  Smlouvy
  Soudní pravomoc
  Soudní rehabilitace
  Sousedská práva
  Státní dávky
  Subjekty občanského práva
  Tajemství (právní institut)
  Věcná práva
  Veřejná morálka
  Veřejný pořádek
  Zástavní právo
  Zastoupení
  Závazkové právo
  Subject terms file
  (52) - Subject terms file
  (637) - Monografie
  (1) - se
  (4) - elektronická kniha
  (38) - ARTICLES
  (12) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.