Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000028 t150a^"
 1. Manželské právo
  Manželství
  Rodinné právo
  Manželské smlouvy
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (65) - Monografie
  (27) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Manželství
  Manželské právo
  Matriky
  Rodinné právo
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (103) - Monografie
  (136) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. Matriky
  Manželství
  Rodinné právo
  Evidence obyvatelstva
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (13) - Monografie
  (19) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. Občanské právo
  Soukromé právo
  Rodinné právo
  Bezdůvodné obohacení
  Bytová práva
  Civilní proces
  Dědické právo
  Dědictví
  Dějiny občanského práva
  Kupní smlouvy
  Majetkové právo
  Mimosoudní rehabilitace
  Mlčenlivost (právní institut)
  Nemajetková práva
  Nemožnost plnění
  Normy občanského práva
  Občan
  Občanské právo hmotné
  Občanské právo procesní
  Občanskoprávní odpovědnost
  Občanskoprávní povinnosti
  Občanskoprávní smlouvy
  Občanskoprávní soudnictví
  Občanskoprávní vztahy
  Občanský zákoník
  Ochrana osobnosti
  Ochrana právnických osob
  Odpovědnost za škodu
  Osobní právo
  Osobní užívání
  Petiční právo
  Prameny občanského práva
  Právní normy
  Právní ochrana
  Právní řád
  Právní řízení
  Právnické osoby
  Promlčení a prekluze
  Protiprávnost
  Služby
  Smlouvy
  Soudní pravomoc
  Soudní rehabilitace
  Sousedská práva
  Státní dávky
  Subjekty občanského práva
  Tajemství (právní institut)
  Věcná práva
  Veřejná morálka
  Veřejný pořádek
  Zástavní právo
  Zastoupení
  Závazkové právo
  Subject terms file
  (52) - Subject terms file
  (633) - Monografie
  (1) - se
  (4) - elektronická kniha
  (38) - ARTICLES
  (12) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. Ochrana dětí a mládeže
  Rodinné právo
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (37) - Monografie
  (2) - elektronická kniha
  (23) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. Rodiče a děti
  Rodinné právo
  Adopce
  Opatrovnictví
  Osvojení
  Pěstounská péče
  Poručenství
  Rodičovská odpovědnost
  Výživné
  Vyživovací povinnost
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (81) - Monografie
  (3) - elektronická kniha
  (372) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. Rodina
  Rodinné právo
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (54) - Monografie
  (2) - elektronická kniha
  (80) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 8. Rozvod
  Mezinárodní právo soukromé
  Rodinné právo
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (27) - Monografie
  (69) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. Soukromé právo
  Veřejné právo
  Mezinárodní právo soukromé
  Obchodní právo
  Občanské právo
  Pracovní právo
  Rodinné právo
  Soukromoprávní smlouvy
  Soukromoprávní vztahy
  Věcná práva
  Živnostenské právo
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (204) - Monografie
  (5) - elektronická kniha
  (69) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. Vzory soudních rozhodnutí
  Rodinné právo
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (11) - Monografie
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.