News

 1. Collective judging in comparative perspective : countingvotes and weighing opinions / edited by Birke Häcker, Wolfgang Ernst.    Cambridge : Intersentia, 2020 . xxi, 342 stran . ISBN 978-1-78068-624-0   Signatura Z 4364
  JU
  Collective judging in comparative perspective

  book

 2. Zivilporzessordnung : Kommentar / herausgegeben von Hanns Prütting und Markus Gehrlein /.    Köln : Luchterhand Verlag, 2020 . lxii, 3725 stran . ISBN 978-3-472-09619-1   Signatura Z 4365
  OP
  Zivilporzessordnung

  book

 3. Moderní veřejná správa : zvyšování kvality veřejné dopravy, dobrá praxe a trendy / Marek Pavlík, Karel Šimka, Josef Postránecký, Richard Pomahač a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . 162 stran . ISBN 978-80-7598-048-9   Signatura M 8712
  SP
  Moderní veřejná správa

  book

 4. Rozhodování o věcech veřejných / Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xii, 220 stran . ISBN 978-80-7598-829-4   Signatura M 8713
  PL
  Rozhodování o věcech veřejných

  book

 5. Průvodce uzavíráním smluv / Dana Ondrejová.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xx, 521 stran . ISBN 978-80-7598-806-5   Signatura M 8714
  HP
  Průvodce uzavíráním smluv

  book

 6. Zákon o zadávání veřejných zakázek : s komentářem k 1. 9. 2020 / Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych.    Olomouc : ANAG - Andragogos Agency, 2020 . 1023 stran . ISBN 978-80-7554-280-9   Signatura M 8705
  SP
  Zákon o zadávání veřejných zakázek

  book

 7. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení / Ondřej Pavelek.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xiv, 120 stran . ISBN 978-80-7400-785-9   Signatura M 8706
  OP
  Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

  book

 8. Společenství vlastníků jednotek : praktická příručka / Václav Filip.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xx, 367 stran . ISBN 978-80-7598-863-8   Signatura M 8718
  OP
  Společenství vlastníků jednotek

  book

 9. Praktikum občanského práva hmotného / Aleš Rozehnal a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 279 stran . ISBN 978-80-7380-805-1   Signatura M 8731
  OP
  Praktikum občanského práva hmotného

  book

 10. Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním / Barbora Vráblová, Klára Dvořáková, Lenka Švarcová.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xvi, 71 stran . ISBN 978-80-7598-868-3   Signatura M 8729
  SO
  Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

  book