Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Problematika prvotních úkonů policejního orgánu při objasňování ekonomické kriminality

Kotlán, Pavel
article