Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

View book information on page www.obalkyknih.cz

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Ondrejová, Dana
book, ISBN: 978-80-7502-239-4