Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

K rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu

Tégl, Petr
article