Number of the records: 1  

Správní právo - zvláštní část

  1. POTĚŠIL, Lukáš et al. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách). 2., přepracované a doplněné vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 170 stran. Učebnice Právnické fakulty MU ; č. 552. ISBN 978-80-210-9812-1.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book


Number of the records: 1