Number of the records: 1  

Zákon o obchodních korporacích

  1. Zákon o obchodních korporacích : komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2020. xvii, 1316 stran. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-799-6.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book


Number of the records: 1