Number of the records: 1  

K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis

  1. TÉGL, Petr - MELZER, Filip. K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 25 Cdo 83/2019. In Bulletin advokacie. ISSN 1210-6348, roč. 2020, č. 1-2, s. 70-72.
    article

    article

Number of the records: 1