Number of the records: 1  

Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě

  1. NOVÁK, David. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě. In Bulletin advokacie. ISSN 1210-6348, roč. 2019, č. 10, s. 41-45.
    article

    article

Number of the records: 1