Number of the records: 1  

První zásada soukromého práva

  1. ELIÁŠ, Karel. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry). In Právny obzor. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 5, s. 375-389.
    article

    article

Number of the records: 1