Number of the records: 1  

Odpovědnost státu za škodu

  1. Odpovědnost státu za škodu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1840/2017. In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. ISSN 0036-522X, 2019, roč. 71, č. 4, s. 713-721.
    article

    article

Number of the records: 1