Number of the records: 1  

Vrchní soud v Praze: Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku; uložení pořádkové pokuty za jejich nezaložení po delší době

  1. HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Vrchní soud v Praze: Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku; uložení pořádkové pokuty za jejich nezaložení po delší době : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 8. 2018, sp. zn. 7 Cmo 455/2016. In Obchodněprávní revue. ISSN 1803-6554, 2018, roč. 10, č. 10, s. 288-291.
    article

    article

Number of the records: 1