Number of the records: 1  

Příslušnost soudu místní

  1. Příslušnost soudu místní : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2016, sen. zn. 29 NSČR 123/2014. In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. ISSN 0036-522X, 2018, roč. 70, č. 9, s. 1661-1668.
    article

    article

Number of the records: 1