Number of the records: 1  

Transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého a slovenského právního řádu

  1. VÍTOVÁ, Blanka. Transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého a slovenského právního řádu. 1. vydání. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2016. 148 stran. ISBN 978-80-87382-88-2.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book


Number of the records: 1