Number of the records: 1  

K rozhodnutí NS ohledně zpětné účinnosti zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

  1. K rozhodnutí NS ohledně zpětné účinnosti zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2021, sp. zn. 25 Cdo 2479/2020. -- Scope and content: Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14.
    In: Bulletin advokacie. -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 12, s. 65-68.
    I. Melzer, Filip, 1975-


    Ústavní soud 2021 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/14 * Očkování * Povinné očkování * Náhrada nemajetkové újmy * Náhrada škody * Újma na zdraví * článek
Number of the records: 1