Number of the records: 1  

Základní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví

  1. Základní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví. -- Scope and content: Autorka se zabývá nejdůležitějšími instituty zdravotnického práva ve spojení s trestním právem. Pokud je poskytovatelé zdravotních služeb v praxi aplikují za dodržení zákonných ustanovení, výrazně tím snižují riziko páchání protiprávního jednání. Zvláštní důraz je kladen na postup lege artis jakožto objektivní míru opatrnosti nedbalostních trestných činů. Věnuje se také otázkám informovaného souhlasu, negativního reversu a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12; nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000; nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 493/05.
    In: Kriminalistika. -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 103-116.

    Ústavní soud 2021 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/12 * Nález Ústavního soudu IV. ÚS 639/2000 * Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16 * Nález Ústavního soudu I. ÚS 493/05 * Zdravotnictví * Zdravotní péče * Poskytovatelé zdravotních služeb * Trestní odpovědnost právnických osob * Non lege artis * článek
Number of the records: 1