Number of the records: 1  

Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku

  1. Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku / Lucie Mrázková. -- 1., elektronické. -- Brno : Masarykova univerzita, 2020. -- 1 online zdroj (110 stran). -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; Scientia). -- Knihu lze také najít na: Disk E - Knihovna - ebooks-open access. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy. -- Summary: Publikace se zabývá srovnáním vybraných otázek věcných práv, které jsou zmíněny v rámci DCFR, a aktuální české úpravy. Vzhledem k tomu, že DCFR v době svého vzniku čerpal českou právní úpravu ze zákona č. 40/1964 Sb., jedná se rovněž o aktualizaci komparace s českým právem, kterou DCFR v některých otázkách předkládá. Okruh vybraných otázek věcných práv se v projektu řídí podle DCFR, tedy rozebrány jsou pouze ty otázky, které DCFR výslovně zmiňuje. -- Anglické resumé. -- ISBN : 978-80-210-9844-2 (e-book).

    Česko * Občanský zákoník * Vlastnické právo * Držba * Věcná práva * elektronická kniha
Number of the records: 1