Number of the records: 1  

Právo na informace: podjatost; správní řád; pověření k vyřízení žádosti v případě podjatosti - analogická aplikace § 14 správního řádu

  1. Právo

    Právo na informace: podjatost; správní řád; pověření k vyřízení žádosti v případě podjatosti - analogická aplikace § 14 správního řádu. -- Scope and content: Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/04.
    In: Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo. -- Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. lii-lvi.

    Ústavní soud 2021 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/04 * Svobodný přístup k informacím * Právo na informace * Výkon veřejné moci * Podjatost * Správní řízení * Správní řád * článek
Number of the records: 1