Number of the records: 1  

Problematická judikatura ÚS k vyloučení materiální publicity obchodního rejstříku v procesu nabývání vlastnického práva k nemovitosti

  1. Problematická judikatura ÚS k vyloučení materiální publicity obchodního rejstříku v procesu nabývání vlastnického práva k nemovitosti : usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. III. ÚS 2928/18. -- Scope and content: Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. III. ÚS 2928/18; nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 1999, sp. zn. IV. ÚS 211/98; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05.
    In: Bulletin advokacie. -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 65-72.
    I. Melzer, Filip, 1975-


    Ústavní soud 2020 * Judikatura ÚS * Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2928/18 * Nález Ústavního soudu IV. ÚS 211/98 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06 * Nález Ústavního soudu II. ÚS 3212/18 * Nález Ústavního soudu III. ÚS 1594/16 * Nález Ústavního soudu IV. ÚS 301/05 * Obchodní rejstřík * Katastr nemovitostí * Materiální publicita * Vlastnictví nemovitostí * Nabývání vlastnictví * Vlastnické právo * Zápis do katastru nemovitostí * článek
Number of the records: 1