Number of the records: 1  

První zásada soukromého práva

  1. Eliáš, Karel, 1955-

    První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry). -- Scope and content: Autonomie vůle je první zásadou soukromého práva a princip privátní autonomie je jeho prvním principem, protože bez něj by soukromé právo nemohlo existovat. Privátní autonomie je odvozena od osobní svobody jednotlivce. Autor upozorňuje na to, že tento klíčový pojem zmizel z českého a slovenského práva v době socialismu, protože také tehdejší občanské právo vnímalo jednotlivce jako součást společnosti budované komunistickým režimem. Svoboda a privátní autonomie jsou nyní chráněny ústavními zárukami, které limitují veřejnou moc. Autor si všímá také protichůdného fenoménu moderní doby a trendů ochrany svobody jednotlivce, která určuje jeho soukromé záležitosti a jeho odpovědnost dle jeho vůle, ale také limitů svobody jednotlivce v souvislosti s veřejnými zájmy, bezpečností a veřejným pořádkem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu ČR: nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 5/01; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02; nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. II. ÚS 3381/10; nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15; nález Ústavního soudu ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 669/17; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10; nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. II. ÚS 1864/16; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06; nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 798/15; nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. III. ÚS 212/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. II. ÚS 294/18; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96; nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 43/95; nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17.
    In: Právny obzor. -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389.

    Ústavní soud 2019 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/01 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 40/02 * Nález Ústavního soudu II. ÚS 3381/10 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06 * Nález Ústavního soudu II. ÚS 3212/18 * Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15 * Nález Ústavního soudu III. ÚS 669/17 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/10 * Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16 * Nález Ústavního soudu II. ÚS 1864/16 * Nález Ústavního soudu II. ÚS 268/06 * Nález Ústavního soudu III. ÚS 798/15 * Nález Ústavního soudu III. ÚS 212/16 * Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 294/18 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/96 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 43/95 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/17 * Soukromé právo * Právní zásady * Právní principy * Autonomie vůle * Ústavnost * článek
Number of the records: 1