Number of the records: 1  

Nepřípustnost ústavní stížnosti aneb kdy nemá smysl se na Ústavní soud obracet

  1. Nepřípustnost ústavní stížnosti aneb kdy nemá smysl se na Ústavní soud obracet. -- Scope and content: Autor ve svém článku vysvětluje důvody nepřípustnosti ústavní stížnosti a blíže se zaměřuje na povinnost stěžovatele vyčerpat všechny řádné i mimořádné opravné prostředky. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2015, sp. zn. III. ÚS 665/15; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. Pl. ÚS-st. 43/16; nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 1996, sp. zn. II. ÚS 193/94.
    In: Soukromé právo. -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 3, s. 2-4.

    Ústavní soud 2019 * Judikatura ÚS * Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 38/14 * Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 45/16 * Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 665/15 * Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 43/16 * Nález Ústavního soudu II. ÚS 193/94 * Ústavní stížnost * Přípustnost * Opravné prostředky * Ústavní soud - ČR * článek
Number of the records: 1