Number of the records: 1  

Nabývání od neoprávněného

  1. Nabývání od neoprávněného. -- Autor poskytuje shrnutí problematiky institutu nabývání od neoprávněného (nevlastníka), a to s uvedením základních teoretických závěrů a historických souvislostí. Článek definuje tento tradiční institut soukromého práva jako střet zásady „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“ s principem právní jistoty a ochrany dobré víry. Rozebírá pojetí tohoto institutu v platném civilním právu a bohaté judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Závěrečná kapitola je věnována úpravě nabytí od neoprávněného v novém občanském zákoníku, který nově do českého práva zavádí generální klauzuli a specifikuje privilegované způsoby nabytí od neoprávněného. Citace z nálezů Ústavního soudu: ze dne 11.5.2011, sp.zn. II. ÚS 165/11; ze dne 13.6.2006, sp.zn. Pl. ÚS 75/04 a ze dne 16.10.2007, sp.zn. Pl. ÚS 78/06.
    In: Bulletin advokacie. -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2014, č. 3, s. 38-41.

    Ústavní soud 2014 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 75/04 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06 * Nabývání vlastnictví * Nabytí od nevlastníka * Občanský zákoník 2014 * článek
Number of the records: 1