Number of the records: 1  

Naléhavý právní zájem na určení, že jiné osoby nejsou členy družstva

  1. Naléhavý

    Naléhavý právní zájem na určení, že jiné osoby nejsou členy družstva : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 25.6.2013, sp.zn. 29 Cdo 3736/2012. -- Summary: Z nálezu Ústavního soudu ze dne 20.června 1995, sp.zn. III. ÚS 17/95, vyplývá, že o naléhavý právní zájem může zásadně jít jen tehdy, jestliže by bez soudem vysloveného určení, že právní vztah nebo právo existuje, bylo buď ohroženo právo žalobce, nebo by se jeho právní postavení stalo nejistým, což – řečeno jinými slovy – znamená, že buď musí jít u žalobce o právní vztah (právo) již existující (alespoň v době vydání rozhodnutí), nebo o takovou jeho procesní, případně hmotně právní situaci, v níž by objektivně v již existujícím právním vztahu mohl být ohrožen, případně pro nejisté své postavení by mohl být vystaven konkrétní újmě.
    In: Právní rozhledy. -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.4, s. 148-149.

    Ústavní soud 2014 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu III. ÚS 17/95 * Družstva * Členové družstva * Určovací žaloba * Naléhavý právní zájem * článek
Number of the records: 1