Number of the records: 1  

Věstník Československé společnosti pro právo trestní

  1. Věstník Československé společnosti pro právo trestní / Československá společnost pro právo trestní.    Praha : Československá společnost pro právo trestní, 1925, 1927 . 2 svazky   Signatura C 88
    journal

    journal

Number of the records: 1