Number of the records: 1  

Základní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví

 1. SYS0048123
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20211104164049.0
  007
   
  ta
  008
   
  100312s2021----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*0028170 $a Kováčiková, Veronika, $4 aut
  245
  10
  $a Základní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví
  520
  2-
  $a Autorka se zabývá nejdůležitějšími instituty zdravotnického práva ve spojení s trestním právem. Pokud je poskytovatelé zdravotních služeb v praxi aplikují za dodržení zákonných ustanovení, výrazně tím snižují riziko páchání protiprávního jednání. Zvláštní důraz je kladen na postup lege artis jakožto objektivní míru opatrnosti nedbalostních trestných činů. Věnuje se také otázkám informovaného souhlasu, negativního reversu a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12; nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000; nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 493/05.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0026555 $a Ústavní soud 2021
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0009249 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/12
  650
  07
  $7 us_us_auth*0002380 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 639/2000
  650
  07
  $7 us_us_auth*0018555 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16
  650
  07
  $7 us_us_auth*0028171 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 493/05
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0004336 $a Zdravotnictví
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0004327 $a Zdravotní péče
  650
  07
  $7 us_us_auth*0020958 $a Poskytovatelé zdravotních služeb
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0003569 $a Trestní odpovědnost právnických osob
  650
  07
  $7 us_us_auth*0026697 $a Non lege artis
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0047062 $t Kriminalistika $x 1210-9150 $7 nnas $g Roč. 54, (2021), č. 2, s. 103-116
  910
   
  $a BOE020 $t rs
Number of the records: 1