Number of the records: 1  

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka

 1. SYS0047704
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20220527104803.5
  007
   
  ta
  008
   
  100225s2021----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*0027875 $a Knaizl, Zdeněk, $4 aut
  245
  10
  $a Nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka
  500
   
  $a Fulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021
  520
  2-
  $a Autor se zabývá otázkou možnosti nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka. Nastíněná problematika dostála v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zásadních změn. Nosnou myšlenkou aktuální právní úpravy je posílení ochrany tzv. dobrověrného nabyvatele jednajícího v důvěře ve veřejný zápis. Přesto však mohou nastat situace, kdy se dostanou do konfliktu právní instituty, které občanský zákoník chrání stejnou měrou, a řešení otázky, komu svědčí vlastnické právo k nemovité věci, bude v těchto případech velice obtížné. Autor přináší na podkladě zmapování stavu de lege lata nástin a následný rozbor takovýchto situací a návrhy de lege ferenda. Využívá k tomu především metodu komparace, analýzy a následné syntézy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 405/16; nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2012, sp. zn. I. ÚS 3061/11.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0026555 $a Ústavní soud 2021
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0012270 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  650
  07
  $7 us_us_auth*0018233 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 405/16
  650
  07
  $7 us_us_auth*0008699 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 3061/11
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0001475 $a Nabytí vlastnictví
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0004032 $a Vlastnictví nemovitostí
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0004027 $a Vlastnické právo
  650
  07
  $7 us_us_auth*0006010 $a Nabytí nemovitosti od nevlastníka
  655
  -7
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0045385 $t Soukromé právo $x 2533-4239 $7 nnas $g Roč. 9, (2021), č. 1, s. 8-12
  910
   
  $t rs
Number of the records: 1