Number of the records: 1  

Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu

 1. SYS0047378
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20220523115944.2
  007
   
  ta
  008
   
  091211s2021----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*0027515 $a Chaloupka, Roman, $4 aut
  245
  10
  $a Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu
  520
  2-
  $a Autor se zabývá řešením problému, zda vlastník nemovité věci legálním způsobem může dosáhnout toho, aby byl do svých prostor (obydlí třetí osoby) vpuštěn (například za účelem prohlídky), pokud třetí osoba, která užívá bez právního titulu cizí nemovitou věc, odmítá jejímu vlastníkovi poskytnout jakoukoliv součinnost a tuto cizí věc užívá i nadále, a to proti vůli vlastníka. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2227/12; nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2001, sp. zn. IV. ÚS 189/01.
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0026555 $a Ústavní soud 2021
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0009719 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2227/12
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0006162 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 189/01
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0004032 $a Vlastnictví nemovitostí
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0001575 $a Nemovité věci
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0001758 $a Ochrana obydlí
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0012535 $a Právo na nedotknutelnost obydlí
  655
  -7
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0045766 $t Komorní listy $x 1805-1081 $7 nnas $g Roč. 13, (2021), č. 1, s. 9-13
  856
   
  $u https://ekcr.cz/admin/priloha//2021-01-Komorni-listy.pdf $z Komorní listy 1/21
  910
   
  $a BOE020 $t rs
Number of the records: 1