Number of the records: 1  

Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení

 1. SYS0046164
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20210413145352.7
  007
   
  ta
  008
   
  100323e2020----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*0000406 $a Melzer, Filip, $d 1975- $4 aut
  245
  10
  $a Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení
  520
  2-
  $a Autor svým článkem navazuje na text publikovaný v č. 4/2020 Bulletinu advokacie o poskytování náhrad za újmy vyvolané krizovými opatřeními v průběhu koronavirové pandemie. Předchozí článek o odškodňování se zabýval situací, kdy újma vznikla v důsledku opatření, která byla činěna podle § 5 a 6 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Nynější článek se týká následného vývoje, kdy obsahově velmi obdobná opatření byla vydána již nikoli na základě krizového zákona, nýbrž podle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále též jen "z. o v. z."). Následně příslušná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví byla k 27. 4. 2020 zrušena rozsudkem MS v Praze ze dne 23. 4. 2020. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2007, sp. zn. IV. ÚS 642/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 13/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2239/07; nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 34/09.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0024931 $a Ústavní soud 2020
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0000957 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 642/05
  650
  07
  $7 us_us_auth*0026593 $a Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 10/20
  650
  07
  $7 us_us_auth*0025892 $a Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 13/20
  650
  07
  $7 us_us_auth*0025889 $a Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  650
  07
  $7 us_us_auth*0002359 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2239/07
  650
  07
  $7 us_us_auth*0003808 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/09
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0001485 $a Náhrada škody
  650
  07
  $7 us_us_auth*0011727 $a Majetková újma
  650
  07
  $7 us_us_auth*0001310 $a Krizový zákon
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0001153 $a Krizové řízení
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0001154 $a Krizové situace
  650
  07
  $7 us_us_auth*0025751 $a Koronavirus
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0042904 $t Bulletin advokacie $x 1210-6348 $7 nnas $g Roč. 2020, č. 6, s. 15-23
  910
   
  $a BOE020 $t rs
Number of the records: 1