Number of the records: 1  

K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis

 1. SYS0043333
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20200807134537.9
  007
   
  ta
  008
   
  100323e2020----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*0005657 $a Tégl, Petr, $d 1977- $4 aut
  245
  10
  $a K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis : $b rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 25 Cdo 83/2019
  520
  2-
  $a Dne 5. 9. 2019 vydal Nejvyšší soud rozsudek, ve kterém se zabývá otázkou, zda lékař musí odpovídat za újmu způsobenou svým jednáním, pokud toto jednání neodpovídalo požadavku odborné péče (bylo non lege artis). NS dospěl k závěru, že tomu tak není, pokud účelem jednání vyžadovaného v konkrétním případě z hlediska odborné péče nebylo zabránit újmě, která ve skutečnosti nastala. Zkoumal tedy ochranný účel konkrétního postupu podle požadavku odborné péče. Tento případ velmi dobře ilustruje vztah kritéria adekvátnosti a kritéria ochranného účelu, jinými slovy vztah tzv. konkrétní povinnosti opatrnosti a kritéria nexu protiprávnosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0024931 $a Ústavní soud 2020
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0005924 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0004336 $a Zdravotnictví
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0001201 $a Lékařská péče
  650
  07
  $7 us_us_auth*0010538 $a Zdravotní služby
  650
  07
  $7 us_us_auth*0001335 $a Lege artis
  650
  07
  $7 us_us_auth*0021247 $a Adekvátní příčinná souvislost
  650
  07
  $7 us_us_auth*0009816 $a Příčinná souvislost
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  700
  1-
  $7 us_us_auth*0000406 $a Melzer, Filip, $d 1975- $4 aut
  773
  0-
  $w us_us_cat*0041885 $t Bulletin advokacie $x 1210-6348 $7 nnas $g Roč. 2020, č. 1-2, s. 70-72
  910
   
  $a BOE020 $t rs
Number of the records: 1