Number of the records: 1  

První zásada soukromého práva

 1. SYS0041310
  LBL
   
  00000nab^a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20191223120456.2
  007
   
  ta
  008
   
  040315s2019----xo-----e------000-0-slo-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  041
  0-
  $a cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*m0001252 $a Eliáš, Karel, $d 1955- $4 aut
  245
  00
  $a První zásada soukromého práva : $b (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry)
  520
  2-
  $a Autonomie vůle je první zásadou soukromého práva a princip privátní autonomie je jeho prvním principem, protože bez něj by soukromé právo nemohlo existovat. Privátní autonomie je odvozena od osobní svobody jednotlivce. Autor upozorňuje na to, že tento klíčový pojem zmizel z českého a slovenského práva v době socialismu, protože také tehdejší občanské právo vnímalo jednotlivce jako součást společnosti budované komunistickým režimem. Svoboda a privátní autonomie jsou nyní chráněny ústavními zárukami, které limitují veřejnou moc. Autor si všímá také protichůdného fenoménu moderní doby a trendů ochrany svobody jednotlivce, která určuje jeho soukromé záležitosti a jeho odpovědnost dle jeho vůle, ale také limitů svobody jednotlivce v souvislosti s veřejnými zájmy, bezpečností a veřejným pořádkem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu ČR: nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 5/01; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02; nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. II. ÚS 3381/10; nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15; nález Ústavního soudu ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 669/17; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10; nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. II. ÚS 1864/16; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06; nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 798/15; nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. III. ÚS 212/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. II. ÚS 294/18; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96; nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 43/95; nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17.
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0023082 $a Ústavní soud 2019
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0002414 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0002327 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/01
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0002332 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 40/02
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0006352 $a Nález Ústavního soudu II. ÚS 3381/10
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0001119 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0024310 $a Nález Ústavního soudu II. ÚS 3212/18
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0017706 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0022830 $a Nález Ústavního soudu III. ÚS 669/17
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0001898 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/10
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0018555 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0021321 $a Nález Ústavního soudu II. ÚS 1864/16
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0001070 $a Nález Ústavního soudu II. ÚS 268/06
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0019468 $a Nález Ústavního soudu III. ÚS 798/15
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0024598 $a Nález Ústavního soudu III. ÚS 212/16
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0024599 $a Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 294/18
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0001065 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/96
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0007055 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 43/95
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0003730 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0021319 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0022348 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/17
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0000031 $a Soukromé právo
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0002272 $a Právní zásady
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0002242 $a Právní principy
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0009063 $a Autonomie vůle
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0003913 $a Ústavnost
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0040811 $t Právny obzor $x 0032-6984 $7 nnas $g Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389
Number of the records: 1