Number of the records: 1  

Nabývání od neoprávněného

 1. SYS0020650
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20181018100712.5
  007
   
  ta
  008
   
  100323e2014----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*0010340 $a Spáčil, Ondřej, $4 aut
  245
  10
  $a Nabývání od neoprávněného
  500
   
  $a Autor poskytuje shrnutí problematiky institutu nabývání od neoprávněného (nevlastníka), a to s uvedením základních teoretických závěrů a historických souvislostí. Článek definuje tento tradiční institut soukromého práva jako střet zásady „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“ s principem právní jistoty a ochrany dobré víry. Rozebírá pojetí tohoto institutu v platném civilním právu a bohaté judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Závěrečná kapitola je věnována úpravě nabytí od neoprávněného v novém občanském zákoníku, který nově do českého práva zavádí generální klauzuli a specifikuje privilegované způsoby nabytí od neoprávněného. Citace z nálezů Ústavního soudu: ze dne 11.5.2011, sp.zn. II. ÚS 165/11; ze dne 13.6.2006, sp.zn. Pl. ÚS 75/04 a ze dne 16.10.2007, sp.zn. Pl. ÚS 78/06.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0011283 $a Ústavní soud 2014
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0005725 $a Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  650
  07
  $7 us_us_auth*0006530 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 75/04
  650
  07
  $7 us_us_auth*0001743 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06
  650
  07
  $7 us_us_auth*0005275 $a Nabývání vlastnictví
  650
  07
  $7 us_us_auth*0000787 $a Nabytí od nevlastníka
  650
  07
  $7 us_us_auth*0007797 $a Občanský zákoník 2014
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat_hist*0003893 $t Bulletin advokacie $x 1210-6348 $7 nnas $d Praha : Česká advokátní komora, 2014 $g Roč. 2014, č. 3, s. 38-41
  910
   
  $a BOE020 $t rd
Number of the records: 1