Number of the records: 1  

Insolvenční řízení. Insolvenční správce. Odpovědnost za škodu. Popření pohledávky

 1. Title statementInsolvenční řízení. Insolvenční správce. Odpovědnost za škodu. Popření pohledávky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 29 ICdo 38/2019
  AnnotationPovinnost popřít pohledávku má insolvenční správce jen tehdy, jestliže v době, kdy má dojít k popření, může (též s přihlédnutím k součinnosti dlužníka a jeho postoji k přihlášené pohledávce) na základě znalostí, jež lze požadovat po kterémkoli insolvenčním správci, který svou funkci vykonává s odbornou péčí, se značnou mírou pravděpodobnosti usuzovat, že popření (pravosti, výše nebo pořadí) pohledávky bude úspěšné. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 5, s. 338-344
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/10
  Insolvenční řízení
  Insolvenční správce
  Odpovědnost za škodu
  Popření pohledávky
  Pohledávky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-0522_00000000_0?fileName=chapter07.xhtml&location=pi-2579&anchor=pz4-8_1 Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.