Number of the records: 1  

Účinná lítost a promlčení trestní odpovědnosti právnické osoby

 1. Main entry-name Malý, Jan, (author)
  Title statementÚčinná lítost a promlčení trestní odpovědnosti právnické osoby
  AnnotationAutor se zaměřuje na otázku vztahu úpravy účinné lítosti a promlčení trestní odpovědnosti obsažené v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob ve vztahu k té, která je upravena v trestním zákoníku, a vice versa. Rovněž poukazuje na problémy, které mohou vyvstávat v aplikační praxi. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2019, sp. zn. I. ÚS 448/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 1329/13.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 20, s. 706-711
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 448/19
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1329/13
  Právnické osoby
  Trestní odpovědnost právnických osob
  Účinná lítost
  Promlčení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.