Number of the records: 1  

Obchodní rejstřík. Akcie na jméno. Zápis omezení převoditelnosti akcií na jméno do obchodního rejstříku

 1. Title statementObchodní rejstřík. Akcie na jméno. Zápis omezení převoditelnosti akcií na jméno do obchodního rejstříku : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 27 Cdo 2927/2019
  AnnotationZápis omezení převoditelnosti akcií na jméno do obchodního rejstříku je vždy zápisem konstitutivním, bez ohledu na to, zda je ujednání o omezení převoditelnosti obsažené ve stanovách akciové společnosti od jejího založení, či zda bylo do stanov vloženo až následně (jejich změnou). Není přitom významné, zda stanovy byly změněny dohodou všech akcionářů či usnesením valné hromady. Totéž platí pro změnu stanov v části upravující omezení převoditelnosti akcií na jméno. Do zápisu omezení převoditelnosti akcií na jméno do obchodního rejstříku jsou akcie neomezeně převoditelné. Případná vědomost nabyvatele akcií o tom, že stanovy obsahují neúčinné ujednání o omezení převoditelnosti akcií na jméno, je bez právního významu. Odkaz na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2002, sp. zn. II. ÚS 47/01.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 1, s. 40-43
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 47/11
  Obchodní rejstřík
  Akcie
  Převoditelnost
  Zápis do obchodního rejstříku
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL_00000000_0?fileName=cover.xhtml&location=pi-1 Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.