Number of the records: 1  

Nájem bytu. Pokuta za porušení povinnosti provést vyúčtování služeb

 1. Title statementNájem bytu. Pokuta za porušení povinnosti provést vyúčtování služeb : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. 26 Cdo 4074/2019
  AnnotationPrávo nájemce požadovat po pronajímateli podle § 13 odst. 1 zák. č. 67/2013 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) pokutu za porušení povinnosti provést vyúčtování zálohově placených služeb, není závislé na výsledku takového vyúčtování. Pokuta podle § 13 odst. 1 zák. č. 67/2013 Sb. je pokutou stanovenou pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem; proto se na ni použijí ustanovení o smluvní pokutě obsažená v § 2048 až 2051 obč. zák. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 3317/15; nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2006, sp. zn. II. ÚS 363/06.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 10, s. 575-579
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3317/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 363/06
  Nájem bytu
  Pokuty
  Smluvní pokuty
  Užívání bytu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.