Number of the records: 1  

Posudzovanie (vierohodnosti) výpovede spolupracujúcej osoby

 1. Main entry-name Kyjac, Zuzana, (author)
  Title statementPosudzovanie (vierohodnosti) výpovede spolupracujúcej osoby
  AnnotationAutorka se věnuje otázce posuzování výpovědi spolupracující osoby. Materii článku tvoří, mimo jiné, přiblížení související právní úpravy, relevantní rozhodovací činnosti vrcholných soudních orgánů, ale i jiných významných aspektů žádoucích pro správné pochopení problematiky. V závěru autorka uvádí téměř vlastní zevšeobecňující závěry, které v některých částech úplně nekorelují se soudní praxí. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 299/06.
  In Justičná revue. - Roč. 73, (2021), č. 6-7, s. 829-854
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 299/06
  Svědecké výpovědi
  Věrohodnost svědecké výpovědi
  Spolupracující obviněný
  Důkazní prostředky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.