Number of the records: 1  

Besse spät als nie? Plädoyer für eine Fortentwicklung des verfassungsgerichtlichen Eilrechtschutzes in Österreich

 1. Main entry-name Lysander, Michael, (author)
  Title statementBesse spät als nie? Plädoyer für eine Fortentwicklung des verfassungsgerichtlichen Eilrechtschutzes in Österreich
  Another responsib. Friedrich, Roman, (author)
  Translated titleLepší pozdě než nikdy? Přímluva na rozšíření předběžných opatření v řízení před Ústavním soudním dvorem Rakouska
  In Österreichische Juristen-Zeitung. - Jhrg. 76, (2021), Heft 14-15, s. 658-665
  Subj. Headings Předběžné opatření
  Rakousko
  Ústavní soud - Rakousko
  Kontrola právních norem
  Přezkum norem
  Ústavní právo
  Koronavirus
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Právo Evropské unie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNěmecko
  LanguageGerman
  URLÖsterreichische Juristen-Zeitung. - Jhrg. 76, (2021), Heft 14-15
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1