Number of the records: 1  

Pověření předsedové soudů jako kompetenční problém

 1. Main entry-name Derka, Viktor, (author)
  Title statementPověření předsedové soudů jako kompetenční problém
  AnnotationAutor se zabývá tématem pověřování soudců či místopředsedů soudů výkonem funkce předsedy soudu na soudech, na nichž došlo k uvolnění funkce předsedy soudu, což je významné i z toho důvodu, že aktuální praxe má jen vágní normativní oporu v zákoně, což nutnost rozboru a další práce s tímto fenoménem dále podněcuje. Text je rozdělený na tři části, první se zaobírá empirickou analýzou soudobé praxe na českých soudech, druhá se věnuje právní analýze pověřování spolu se zodpovězením základních výzkumných otázek souvisejících s pověřovací praxí, což uzavírá závěrečná část zhodnocující případné následky vadných pověření a návrhy de lege ferenda. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 39/08; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 17/06.
  In Správní právo. - Roč. 54, (2021), č. 2, s. 90-108
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 39/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/06
  Soudy
  Předseda soudu
  Organizace soudu
  Organizace soudnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLSprávní právo 2/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.