Number of the records: 1  

Vláda a nouzový stav

 1. Main entry-name Sládeček, Vladimír, 1954- (author)
  Title statementVláda a nouzový stav
  AnnotationTématem článku je působení vlády v souvislosti s nouzovým stavem. Autor se nejprve zamýšlí nad obecnými východisky, resp. nástroji či formami činnosti vlády z pohledu ústavněprávního a správněprávního. V dalších částech textu se pak zaměřuje na rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu a na její další akty vydávané v souvislosti s nouzovým stavem (označované jako krizová opatření) a posuzování povahy všech těchto opatření. Autor vychází zejména ze svých odlišných stanovisek k usnesením Ústavního soudu, který rozhodoval o několika ústavních stížnostech proti "nouzovým" opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví. V závěrečné části textu autor naznačuje některé návrhy de constitutione ferenda. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 7/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 13/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 11/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 4. 1998, sp. zn. I. ÚS 482/97; nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 4/13; nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 45/2000; nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 485/98; nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 22/99; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 5/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 22/14.
  In Správní právo. - Roč. 53, (2020), č. 5-6, s. 266-281
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 7/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 10/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 13/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 15/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 11/20
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 482/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 4/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 485/98
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 22/99
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 5/10
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 22/14
  Vláda
  Stav nouze
  Pravomoc vlády
  Krizová legislativa
  Krizové situace
  Krizové řízení
  Opatření obecné povahy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1