Number of the records: 1  

Problematické otázky zrušení vyvlastnění dle části šesté vyvlastňovacího zákona

 1. Main entry-name Grygar, Tomáš, (author)
  Title statementProblematické otázky zrušení vyvlastnění dle části šesté vyvlastňovacího zákona
  AnnotationAutor se zabývá otázkami, které vznikají v souvislosti se zrušením vyvlastnění dle části šesté zák. č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění. Pozornost věnuje zejména povaze tohoto institutu a ne zcela jasně formulovaným důvodům pro zrušení vyvlastnění. Dále hledá odpovědi na to, co se v důsledku zrušení vyvlastnění děje s vlastnickými právy dotčených osob a jakým způsobem, popř. v jakém právním režimu probíhá vracení si vzájemných plnění a náhrada případné újmy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. I. ÚS 1849/08; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16; nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 4, s. 33-38
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1849/08
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1085/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1594/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  Vyvlastnění
  Zrušení rozhodnutí
  Vlastnické právo
  Náhrada újmy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.