Number of the records: 1  

Obvyklé bydliště v kontextu mezinárodního únosu dítěte

 1. Main entry-name Felix Koubíková, Silvie, (author)
  Title statementObvyklé bydliště v kontextu mezinárodního únosu dítěte
  Another responsib. Šmejkalová, Eleanor, (author)
  AnnotationPojmy obvyklý pobyt, resp. obvyklé bydliště, jsou v mezinárodním právu soukromém velice často skloňovány. Jedná se o pojmy čistě faktické, a tak jsou ponechány bez legální definice, což začasté vede k nejednotnému přístupu rozhodovacích orgánů při jejich výkladu. Nejinak tomu je i v řízeních o mezinárodních únosech dětí. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2019, sp. zn. III. ÚS 428/19.
  In Rodinné listy. - Roč. 9, (2020), č. 4-5, s. 9-16
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 428/19
  Mezinárodní právo
  Mezinárodní únosy dětí
  Obvyklý pobyt
  Obvyklé bydliště
  Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
  Nařízení Brusel II bis
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.