Number of the records: 1  

Nezbytná cesta

 1. Title statementNezbytná cesta : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5305/2017
  AnnotationJsou-li splněny zákonné podmínky (§ 1029 a násl. obč. zák.), má vlastník pozemku právo na povolení nezbytné cesty, i když pozemek přenechává k užívání nájemci nebo pachtýři. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 258/03; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2427/12; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 24, (2020), č. 2, s. 80-92
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 258/03
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2427/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Pozemky
  Pozemkové vlastnictví
  Vlastnictví pozemků
  Nezbytná cesta
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.