Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 28. 3. 2019, sp. zn. 29 ICdo 95/2017
  AnnotationZáleží na věřiteli, jehož pohledávka je zajištěna (a který by tak mohl v insolvenčním řízení uplatňovat svou pohledávku jako zajištěnou), zda své zajištění v insolvenčním řízení vskutku uplatní. Nejenže se takový věřitel může rozhodnout, zda pohledávku uplatní jako zajištěnou, ale dokonce je oprávněn v průběhu insolvenčního řízení své stanovisko změnit, tj. může vzít právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění zpět. Popření pohledávky s argumentem, že jde o pohledávku přednostní, tj. o pohledávku za majetkovou podstatou nebo pohledávku postavenou jí na roveň či o pohledávku s právem na uspokojení ze zajištění, popřením pořadí není. Jinak řečeno, popírat pořadí pohledávky nelze s argumentem, že pohledávka má lepší pořadí, než s jakým byla uplatněna. Na tom nic nemění ani okolnosti konkrétního insolvenčního řízení, v němž může nastat situace, že neuplatnění práva na přednostní uspokojení pohledávky (především při způsobu řešení úpadku plněním splátkového kalendáře), může být v konečném důsledku pro věřitele výhodnější, než kdyby uplatnil pohledávku jako přednostní (s právem na uspokojení ze zajištění). Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3271/13.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 17, s. 604-607
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3271/13
  Insolvenční řízení
  Věřitelé
  Pohledávky
  Popření pohledávky
  Uplatňování pohledávky
  Zajištění pohledávek
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.