Number of the records: 1  

Částečná neplatnost rozhodčí doložky

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementČástečná neplatnost rozhodčí doložky : nález ÚS z 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18
  AnnotationPostup obecných soudů, které zamítnou návrh na nařízení exekuce vůči povinnému, neboť rozhodčí doložku, jež v jedné části splňovala požadavky na ni kladené z pohledu transparentnosti (určovala konkrétního rozhodce, který měl spor rozhodovat), v druhé části však nikoliv (neboť ponechávala výběr rozhodce na vůli jedné smluvní strany), považují za absolutně neplatnou jako celek, i přesto, že daný spor nakonec skutečně rozhodoval rozhodce, který byl z pohledu nároků kladených na transparentnost rozhodčích doložek určen v rozhodčí doložce řádně, je třeba hodnotit jako přehnaně formalistický, ve svém důsledku zasahující do autonomie vůle smluvních stran. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 4, s. 116-117
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1336/18
  Rozhodčí doložky
  Neplatná rozhodčí doložka
  Neplatnost smlouvy
  Výklad smluv
  Výklad projevu vůle
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.