Number of the records: 1  

K základním výkladovým otázkám zákona o registru smluv - soukromoprávní smlouva

 1. Main entry-name Kříž, Josef, (author)
  Title statementK základním výkladovým otázkám zákona o registru smluv - soukromoprávní smlouva
  AnnotationOd července 2016 je účinný zákon č. 340/2015, o registru smluv, přičemž od této doby do listopadu 2018 byl novelizován jednou drobně a jednou podstatněji, zejména přidáním dalších výjimek z povinnosti uveřejňovat určité dokumenty v registru smluv. Od července 2017 navíc nabyla účinnosti ustanovení upravující důsledky neuveřejnění v registru smluv v podobě a) nenabytí účinnosti a b) zrušení dané smlouvy od jejího uzavření. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. I. ÚS 546/03; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15; nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 3701/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. II. ÚS 2338/15.
  In Soukromé právo. - Roč. 22, (2018), č. 11, s. 2-8
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 546/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3701/15
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2338/15
  Zákon o registru smluv
  Registrace smluv
  Soukromoprávní smlouvy
  Obchodní podmínky
  Smluvní závazky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.