Number of the records: 1  

Aktuální otázky poučovací povinnosti soudu a koncentrace

 1. Main entry-name Svoboda, Karel, 1973- (author)
  Title statementAktuální otázky poučovací povinnosti soudu a koncentrace
  AnnotationAutor se ve svém článku zabývá těmito otázkami: je zásada nepřekvapivosti soudního rozhodování jen cestou, která zabezpečí, aby rozsudek odpovídal skutečnosti, nebo je procesním principem?; může soud ke konci prvního jednání poskytnout "multipoučení", tedy poučit o hrozícím neúspěchu ve sporu nejenom žalobce, ale i žalovaného, pro případ, že žalobce poté, co budou při dalších jednáních provedeny jím navržené důkazy, unese břemeno svých tvrzení?; kdy soud může stranu, která není zatížena důkazním břemenem, vyzvat k tomu, aby podala "vysvětlení", a co je to "zástupné dokazování"? Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 1. 2006, sp. zn. I. ÚS 463/04; nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2007, sp. zn. IV. ÚS 537/06; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 705/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. III. ÚS 3443/15; nález Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 212/06; nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 1378/07.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 23, (2017), č. 10, s. 310-314
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 216/16
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 463/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 537/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 705/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3443/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 212/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1378/07
  Poučovací povinnost soudu
  Koncentrace řízení
  Překvapivé rozhodnutí
  Věrohodnost svědecké výpovědi
  Dokazování
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.