Number of the records: 1  

Insolvence. Oddlužení. Popření nevykonatelné pohledávky dlužníkem

 1. Title statementInsolvence. Oddlužení. Popření nevykonatelné pohledávky dlužníkem : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 29 ICdo 45/2014
  AnnotationPrávní věta: Stejně jako insolvenční správce není ani dlužník v oddlužení, který popřel pravost nevykonatelné pohledávky přihlášeného věřitele, osobou legitimovanou k podání incidenční žaloby o tomto popření. Jestliže takovou žalobu přesto podá, insolvenční soud ji odmítne (má odmítnout) jako podanou osobou, která k tomu nebyla oprávněna (§ 160 odst. 4 insolvenčního zákona). Na tom, že dlužník je povinen (stejně jako insolvenční správce) popřít pohledávku přihlášeného věřitele nejpozději do skončení přezkumného jednání, při kterém byla přezkoumána (§ 190 až 192 insolvenčního zákona), se úpravou obsaženou v § 410 odst. 2 insolvenčního zákona ničeho nemění. V textu je zmíněna judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. II. ÚS 2604/14.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 21, (2017), č. 7, s. 562-578
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2604/14
  Insolvence
  Oddlužení
  Popření pohledávky
  Dlužníci
  Incidenční spory
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.