Number of the records: 1  

Náhrada škody

 1. Title statementNáhrada škody : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2015, sp. zn. 29 Cdo 924/2013
  NoteVe sporu o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem konkursního soudu, spočívajícím v zanedbání dohledu nad výkonem funkce správcem konkursní podstaty, se soud nesmí vyhnout posouzení případných pochybení správce konkursní podstaty při výkonu funkce, neboť otázka, zda správce konkursní podstaty postupoval při výkonu funkce s odbornou péčí, je pro výsledek sporu proti státu určující (nedbalý dohled konkursního soudu ve vztahu ke správci konkursní podstaty, který při výkonu funkce i tak postupoval s odbornou péčí, nemůže být příčinou vzniku škody ve smyslu § 13 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. II. ÚS 767/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2012, sp. zn. III. ÚS 2125/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. II. ÚS 1086/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 557/06.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 68, (2015), č. 3, s. 421-438
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 767/09
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2125/12
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1086/11
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 557/06
  Náhrada škody
  Škoda způsobená nesprávným úředním postupem
  Nesprávný úřední postup
  Konkurzní řízení
  Správce konkurzní podstaty
  Odborná péče
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1