Number of the records: 1  

Ústavní soud České republiky: vypořádání se s otázkou pravé identity odsouzeného v řízení o povolení obnovy a vyhoštění cizince do země, kde mu má hrozit trest smrti

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementÚstavní soud České republiky: vypořádání se s otázkou pravé identity odsouzeného v řízení o povolení obnovy a vyhoštění cizince do země, kde mu má hrozit trest smrti : nález ÚS z 15. 9. 2015, sp. zn. III. ÚS 2288/15
  AnnotationPrávní věta: Při ukládání trestu vyhoštění musí soudy zjišťovat, zda v době rozhodování o tomto trestu neexistují skutečnosti, jež by zakládaly důvodnou obavu, že v zemi, kam má být osoba vyhoštěna, jí bude reálně hrozit uložení či vykonání trestu smrti. Pokud takové skutečnosti vyjdou najevo až po právní moci rozsudku, jímž byl trest vyhoštění uložen, mohou zakládat důvod obnovy řízení podle § 278 odst. 1 TrŘ nebo důvod k upuštění od výkonu trestu vyhoštění podle § 350h TrŘ. V této souvislosti je třeba rovněž rozptýlit pochybnosti o pravé totožnosti osoby odsouzené k trestu vyhoštění. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. III. ÚS 2288/15; nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2015, sp. zn. III. ÚS 2731/14.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 15 (2016), č. 1, s. 21-23
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2288/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2731/14
  Zjišťování totožnosti
  Vyhoštění
  Obnova trestního řízení
  Cizinci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.